Nexansin kaapelit vievät sähkön maan alle Englannin luonnonkauniin maaseudun palauttamiseksi ennalleen

Dorset_200Hanke sisältää ilmajohtojen korvaamisen Nexansin suurjännitemaakaapeleilla, mikä mahdollistaa 22 pylvään poistamisen.
La Défense, Pariisi, 29.4.2019 – Nexans on saanut 35 miljoonan euron sopimuksen suurjännitemaakaapelien toimittamiseksi Dorsetin visuaalisten vaikutusten järjestelyhankkeeseen (VIP). Sopimus tehtiin pääurakoitsija Morgan Sindall Infrastructuren kanssa osana sen maanalaista sähkökaapelien puitesopimusta Englannin kantaverkkoa hoitavan National Gridin kanssa.

Hanke keskittyy visuaalisen vaikutuksen vähentämiseen 8,8 km:n pituisella 400 kilovoltin ilmajohto-osuudella, joka korvataan maakaapeloinnilla mahdollistaen 22 pylvään poistamisen. Se sisältää myös kahden uuden tiivistepääteyhdistelmän rakentamisen, mikä on tarpeen uusien maakaapelien liittämiseksi jäljellä olevaan ilmajohtoon.
Nexans toimittaa yli 100 km erityistä kupariytimellä varustettua ja XLPE-eristettyä (ristisilloitettu polyeteeni) suurjännitekaapelia, joka sopii maahan upotettavaksi. Kaapeleilla saadaan kaksi 3-vaihepiiriä, joissa kussakin on kaksi kaapelia vaihetta kohti. Nexans toimittaa myös lisävarusteet ja liitäntäpalvelut.

"Olemme mielellämme mukana tässä tärkeässä National Gridin hankkeessa osoittaaksemme miten maakaapeleillamme voidaan lieventää suurjännitelinjojen visuaalista vaikutusta. Nexans on ollut vahvasti Morgan Sindall Infrastructuren mukana hankkeen suunnitteluprosessin alusta saakka ja olemme jo päässeet vaiheeseen, jossa kaapelijärjestelmää viimeistellään ja optimoidaan", sanoi Nexansin liiketoiminnan kehitysjohtaja Laurent Guillaumin UK/Ireland Subsea and Land Systemsiltä. “Kaikki tekniset tiimimme kokevat jännittäviä aikoja, kun ensimmäiset kaapelit menevät suulakepuristuslinjan läpi ja ensimmäiset lisävarusteet tulevat puristimelta. Nexans tuo maailmalla tunnustettua teknistä asiantuntemustaan hankkeeseen tuottaakseen parasta lisäarvoa National Gridille.

Hankkeen rakennustyön ennakoidaan alkavan keväällä 2019 ja sen valmistuminen vie noin kolme vuotta, nykyisen linjan ja pylväiden poisto mukaan lukien.
Kaapelit valmistaa Nexansin Beneluxin tehdas Charleroi'ssa, Belgiassa, kun taas lisävarusteet toimittaa Nexansin Sveitsin tehdas Cortaillaudista. Liitäntäpalvelut tuottaa Nexansin Ison-Britannian asennustiimi.


   
 

Yhteyshenkilönne

Marieme Diop Investor relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Puhelin +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com

Nexans yhtiönä

Nexans elävöittää energiaa laajalla valikoimalla edistyksellisiä kaapelointijärjestelmiä, ratkaisuja ja innovatiivisia palveluja. Yli 120 vuoden ajan Nexans on toimittanut asiakkaille huippuluokan kaapelointi-infrastruktuuria sähkön ja data siirtoon. Tänä päivänä, kaapelien ohella, konserni neuvoo asiakkaita ja suunnittelee ratkaisuja ja palveluja, jotka maksimoivat heidän hankkeidensa suorituskykyä ja tehokkuutta neljällä pääliiketoiminta-alueella: Rakennus ja toimialueet (mukaan lukien sähkö- ja kaasuyhtiöt, sähköajoneuvot), suurjännite ja projektit (käsittäen merituulipuistot, merenalaiset siirtoyhteydet, maanpäällinen suurjännite), teleliikenne ja data (käsittäen tiedonsiirron, teleliikenneverkot, skaalautuvat palvelinkeskukset, LAN) ja teollisuus ja ratkaisut (mukaan lukien uusiutuva energia, kuljetus, öljy ja kaasu, automaatio, ym.). Yrityksen yhteiskuntavastuu on Nexansin liiketoimintoja ja sisäisiä käytäntöjä ohjaava periaate. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan tuottajana säätiön tukemaan kestävän kehityksen toimia, jotka lisäävät energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille maailmalla. Konsernin sitoutuminen eettisten, kestävien ja korkealaatuisten kaapelien kehittämiseen ohjaa sen aktiivista osallistumista useisiin johtaviin teollisuusjärjestöihin, mukaan lukien mm. Europacable, NEMA, ICF tai CIGRE. Nexans työllistää lähes 27 000 henkilöä ja sillä on teollisuutta 34 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 6,5 miljardia euroa. Nexans on listattu Euronext Parisiin, osastolle A.

http://www.nexans.com