KOKO VUODEN TULOS 2018 LINJASSA MARRASKUUN 2018 TIEDONANNON KANSSA

Liikevaihto nykyisillä metallien hinnoilla 6,490 miljardia euroa. Liikevaihto metallien vakiohinnoilla vakaat 4,409 miljardia euroa vuodelle 2018. Orgaaninen kasvu negatiivista (-0,8 %) konsernin osalta kokonaisuudessaan, mutta positiivista (+4,2 %) kaapeli- ja johdintoiminnoissa.

Infographic_en_full_year_result_2018
 
 • Liikevaihto nykyisillä metallien hinnoilla 6,490 miljardia euroa. Liikevaihto metallien vakiohinnoilla1 vakaat 4,409 miljardia euroa2 vuodelle 2018. Orgaaninen kasvu negatiivista (-0,8 %)3 konsernin osalta kokonaisuudessaan, mutta positiivista (+4,2 %) kaapeli- ja johdintoiminnoissa4
 
 • EBITDA5-tulos 325 miljoonaa euroa (verrattuna 411 miljoonaan euroon 2017) vastaa 188 miljoonan euron käyttökatetta (272 miljoonaa euroa 2017)
 
 • 14 miljoonan euron nettoliikevoitto (125 miljoonaa euroa 2017), ottaen huomioon 53 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannukset ja kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot, joita varallisuusarvon heikentymistappiot tasoittivat vastaavalla määrällä
 
 • Operatiivinen kassavirta oli 153 miljoonaa euroa verrattuna 277 miljoonaan euroon 2017 kuvastaen pääasiassa EBITDA-tuloksen laskua. Toisaalta 149 miljoonan euron positiivinen vaikutus saatiin käyttöpääoman lisääntymisestä
 
 • Yhdistetty nettovelka 330 miljoonaa euroa, sama kuin 31. joulukuuta 2017
 • Toimittamattomat tilaukset ylittävät 1,25 miljardia euroa 31. joulukuuta 2018.
 • Likviditeetti ja pitkän aikavälin rahoitus vahvistuivat 325 miljoonan euron 5-vuotisella velkakirjalainalla elokuussa 2018 ja jatkamalla 600 miljoonan euron luottolimiittiä vuoteen 2013 saakka. Tammikuun 2. päivänä 2019 erääntyneen 275 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan lunastus
 
 • Ehdotettu osinko 0,30 euroa osakkeelta
 
 • ”New Nexans” -suunnitelma käynnistettiin aikataulussaan marraskuussa 2018
       o Uusi johtoryhmä nimitetty
       o Kaikki suunnitelman mukaiset toimet käynnistetty ja valvontaelinten käyttöönotto
       o Eurooppalainen uudelleenjärjestelyhanke esitelty työntekijöiden edustuselimille 24.            tammikuuta 2019
 
Pariisi, 14.2.2019 – Nexans julkaisi tänään tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta Georges Chodron de Courcelin johtaman hallituksen kokouksen 13.2.2019 hyväksymänä.
 
I – Tiivistelmä 2018
EBITDA-tulos oli 325 miljoonaa euroa 2018, jossa laskua 86 miljoonaa euroa edellisvuoden 411 miljoonasta eurosta. Vähennys johtui osittain 12 miljoonan euron negatiivisesta valuuttavaikutuksesta. Se heijasti myös suurjännite- ja projektitoimintojen (45 milj. euroa) ja tele- ja laajakaistaverkkojen (8 milj. euroa) pienempiä osuuksia.
Suuri määrä tilauksia kirjattiin vuoden viimeisinä kuukausina, ja toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Kuitenkin ajanjakson EBITDA-tulos oli 19 miljoonaa euroa suurempi, lisäystä +12,3 %. Parannukseen vaikuttivat pääasiassa rakennus- ja toimialuetoiminnot rakennusmarkkinoiden pienjännitekaapeleiden vetäminä, jotka suoriutuivat oikein hyvin toisella vuosipuoliskolla kaikilla maantieteellisillä alueilla.
EDITDA-tuloksen heikkenemisestä huolimatta nettovelka pysyi vakaana 149 miljoonalla eurolla parantuneen käyttöpääoman ansiosta, mikä johtuu pääasiassa vuoden lopulla kirjattujen tilausten ennakkomaksuista.
 
Nexansin toimitusjohtaja Christopher Guérin kommentoi konsernin vuoden 2018 tulosta seuraavasti:
"Konsernin 325 miljoonan euron 2018 EBITDA-tulos on linjassa marraskuussa annetun ohjeistuksen kanssa ja kuvastaa vaikeaa vuotta toisen vuosipuoliskon asteittaisesta paranemisesta huolimatta. Nettovelka on saatu pysymään 330 miljoonassa eurossa erityisesti merkittävien ennakkomaksujen ansiosta, jotka saatiin projektiliiketoimintojen loppuvuonna saamista monista tilauksista.
Kun strategiasuunnitelmamme oli määritelty, käynnistimme New Nexansin esittelylle tärkeitä kauaskantoisia muutoksia.
Joulukuussa toteutetun uuden johtoryhmän voimin Nexans pyrkii jatkuvaan muuntumiseen keskittyen kasvuun valituilla markkina-alueilla, lisäten sijoitetun pääoman tuottoa ja parantaen kassavirtaa.
Lisätoimista ilmoitettiin tammikuussa 2019 koskien Euroopassa tehtävää uudelleenorganisointia ja uudelleenjärjestelyä.
Marraskuussa 2018 esitellyt kolme aloitetta – kustannusten leikkaus, operatiivinen muuntuminen ja kasvun hyödyntäminen – on siten käynnistetty.
Näistä syistä aloitamme vuoden 2019 luottaen siihen, että nämä toimet alkavat tuoda tulosta ennen vuoden loppua ja johtavat EBITDA-tuloksen jyrkkään kasvuun."
 
Lukuisia onnistumisia konsernin eri liiketoimintasektoreilla
Energian infrastruktuurisektorilla Nexans voitti useita isoja sopimuksia vuoden kuluessa, eritoten toisella vuosipuoliskolla. Niihin kuuluivat monen miljoonan euron sopimus Ørstedin Borssele 1 ja 2 -tuulipuistoihin Alankomaiden rannikon edustalle, 111 miljoonan euron sopimus Kreikan Kykladien saarten merenalaiseen sähköyhteyteen, yli 150 miljoonan euron siirtokaapelisopimus Ison-Britannian Hornsea 2 -tuulipuistoon ja 100 miljoonan euron sopimus Filippiineille kantaverkon vahvistamiseksi.
Konserni on myös vahvistanut tarkastus-, kunnossapito- ja korjauspalvelujaan perustamalla asiantuntijoista koostuvan ryhmän tarjoamaan päivystyspalveluja ympäri maailmaa oleviin merenalaisiin suurjännitekaapelointi- ja yhteyshankkeisiin. Konserni sai äskettäin yli 190 miljoonan euron 2-vuotisen sopimuksen eräältä maailman johtavalta sähköyhtiöltä pien- ja keskijännitekaapelien toimittamiseksi yhtiön Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa sijaitseviin verkkoihin, mikä korostaa energiakaapelien kaupallista menestystä.
 
Tele- ja laajakaistasektorilla Nexans sai 65 miljoonan euron sopimuksen Ruotsin valtiolta valokaapeliratkaisujen toimittamiseksi Ruotsin rautatieverkoston tietoliikennejärjestelmien uudistamista varten. Ateenan kaupunki valitsi Nexansin toimittamaan luokkansa parhaan kuitu toimistoon (FTTO) -verkon infrastruktuurin historialliseen kaupungintaloonsa, mikä tuo jopa 45 %:n energiasäästön.
Nexans on myös äskettäin saanut monen miljoonan euron puitesopimuksen eräältä Kiinan julkisten Internet- ja pilvipalvelujen tarjoajalta. Konserni toimittaa edistyksellisiä, valmiiksi päätettyjä kupari- ja valokuitukaapeliratkaisuja asiakkaan hyperskaalattaviin palvelinkeskushankkeisiin Kiinaan ja ulkomaille vuonna 2019. Nexansin tarjous on ihanteellinen ratkaisu, joka tukee hyperskaalattavien palvelinkeskusten kehitystä ja vastaa tehokkaasti tiedonsiirron eksponentiaaliseen kasvuun ympäri maailman.
 
Teollisuuden ja ratkaisujen segmentissä Nexans ja Marais Laying Technologies Australia, joka on Tesmec Groupin tytäryhtiö, ovat muodostaneet konsortion tarjotakseen keräyskaapelipalveluja Australian suurimmalle Stockyard Hillin merituulipuistolle. Sopimus merkitsee yli 12 miljoonan euron tuottoa konsortiolle. 530 MW:n tuulipuistossa on 149 turbiinia tuottamassa riittävästi sähköä noin 390.000 kotitalouteen ja samalla auttamassa valtiota vähentämään hiilidioksidipäästöjä noin kahdella miljoonalla tonnilla vuodessa.
 
Lisäksi konsernin yhteisvastuualoitteet ovat saaneet tunnustusta luokituspäivitysten muodossa sellaisilta organisaatioilta kuten Carbon Disclosure Project (CDP), ISS Oekom, Sustainalytics ja MSCI.
 
Yllä mainitut menestystarinat kuvaavat sitä, miten konserni pyrkii päämääräänsä eli vastaamaan maailman kasvaviin energia- ja datavaatimuksiin sekä mobilisoimaan tiimejään tuon tavoitteen saavuttamiseksi.
 
 
II – Tarkempi liiketoimintakatsaus vuodelle 2018
Vuoden 2018 liikevaihto oli 6,490 miljardia euroa nykyisillä metallien hinnoilla ja 4,409 miljardia euroa metallien vakiohinnoilla, mikä edustaa -0,8 %:n negatiivista orgaanista kasvua verrattuna vuoteen 2017.
 
EBITDA-tulos oli 325 miljoonaa euroa verrattuna 411 miljoonaan euroon 2017, mikä vastaa 7,4 % liikevaihdosta metallien vakiohinnoilla verrattuna edellisvuoden 9,0 %:iin.
 
Liikevaihdon muutokset eri maantieteellisillä alueilla olivat seuraavat:
 
 • Euroopassa, lukuun ottamatta suurjännitetoiminnan ja projektien segmenttiä (laskua -21,3 %) ja autojen johtosarjoja (kasvua +4,3 %), liikevaihto kasvoi +2,0 % heijastaen rakennusmarkkinoiden sähkökaapelien ja energiaoperaattorien pien- ja keskijännitekaapelien vankkaa kysyntää.
 • Pohjois-Amerikassa liikevaihto oli vakaata LAN-kaapeleiden ja järjestelmien segmentissä, mutta kasvoi kaikissa muissa segmenteissä, mikä johti +15,6 %:n vuosittaiseen kokonaislisäykseen, millä oli positiivinen vaikutus katteisiin.
 • Etelä-Amerikassa liikevaihto kasvoi +1,2 %:lla vuoden kuluessa, kun ensimmäisen vuosipuoliskon -3,1 % vähennystä tasoitti +5,6 %:n orgaaninen kasvu toisella puoliskolla, mikä johtui Brasilian ilmajohtoliiketoiminnan elpymisestä.
 • Liikevaihto Aasian ja Tyynenmeren alueella oli vakaata (kasvua +0,2 %) Australian ja Uuden-Seelannin dynaamisen kehityksen tasoittaessa Etelä-Korean alempia myyntimääriä.
 
 • Lähi-idän ja Afrikan alueella (kasvua +5,2 %) liikevaihto nousi kaikissa maissa lukuun ottamatta Libanonia, jossa 2017 muodosti epätavallisen korkean vertailupohjan.

 

2018 tunnuslukuja  
 (miljoonaa euroa) Ei-rautametallien vakiohinnoilla
  2017 2018
Liikevaihto 4 571 4 409
EBITDA 411 325
EBITDA-kate (% liikevaihdosta) 9,0 % 7,4 %
Nettoliikevoitto 125 14

 

 

Liikevaihdon jakauma segmenteittäin    
  2017 2018  
 (miljoonaa euroa) Ei-rautametallien vakiohinnoilla Ei-rautametallien vakiohinnoilla Orgaaninen kasvu
Rakentaminen ja toimialueet 1 757 1 742 + 4,5 %
Suurjännitetoiminta ja projektit 885 683 - 21,3 %
Teleliikenne ja laajakaista 512 496 - 1,8 %
Teollisuus ja ratkaisut 1 126 1 160 + 2,7 %
Muut toiminnot 290 329 + 19,6%
Konserni yhteensä 4 571 4 409 - 0,8 %

 

 

EBITDA SEGMENTEITTÄIN
 (miljoonaa euroa) 2017 2018  
Rakentaminen ja toimialueet 126 120  
Suurjännitetoiminta ja projektit 118 68  
Teleliikenne ja laajakaista 62 44  
Teollisuus ja ratkaisut 89 86  
Muut toiminnot 16 7  
Konserni yhteensä 411 325  
 

 

1Ei-rautametallien hintavaihtelujen vaikutuksen neutraloimiseksi ja siten alla olevan myyntitrendin mittaamiseksi Nexans laskee liikevaihtonsa käyttäen myös kuparin ja alumiinin vakiohintoja.
2 Samankaltaisissa vertailuissa käytetty vuoden 2018 liikevaihtoluku vastaa liikevaihtoa ei-rautametallien vakiohinnoilla vaihtokurssien ja konsolidointilaajuuden vaikutukset huomioituna. Vaihtokurssit ja konsolidointilaajuuden muutokset vaikuttivat liikevaihtoon ei-rautametallien vakiohinnoilla negatiivisesti -129 miljoonaa euroa ja positiivisesti 2 miljoonaa euroa vastaavasti.
3 Orgaaninen kasvu määritellään (i) kuluvan vuoden (vuosi Y) kuluvan ajanjakson ei-rautametallien vakiohinnoilla lasketun normaalin liikevaihdon ja (ii) edellisvuoden (vuosi Y-1) saman ajanjakson ei-rautametallien vakiohinnoilla lasketun normaalin liikevaihdon väliseksi erotukseksi ja käyttäen vuonna Y vallinneita vaihtokursseja ja perustuen vuoden Y konsolidointilaajuuteen.
4 Kaapeli- ja johdintoiminnot sisältävät kaikki liiketoiminnat lukuun ottamatta suurjännitetoimintaa ja projekteja.
5 Yhdistetty EBITDA-tulos määritellään käyttökatteeksi ennen poistoja ja kuoletuksia.

 

Yhteyshenkilönne

Marieme Diop Financial communication
Puhelin +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Puhelin +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Paul Floren Corporate communications
Puhelin  +33 (0)1 78 15 05 40
paul.floren@nexans.com

Nexans yhtiönä

Nexans elävöittää energiaa laajalla valikoimalla edistyksellisiä kaapelointijärjestelmiä, ratkaisuja ja innovatiivisia palveluja. Yli 120 vuoden ajan Nexans on toimittanut asiakkaille huippuluokan kaapelointi-infrastruktuuria sähkön ja data siirtoon. Tänä päivänä, kaapelien ohella, konserni neuvoo asiakkaita ja suunnittelee ratkaisuja ja palveluja, jotka maksimoivat heidän hankkeidensa suorituskykyä ja tehokkuutta neljällä pääliiketoiminta-alueella: Rakennus ja toimialueet (mukaan lukien sähkö- ja kaasuyhtiöt, sähköajoneuvot), suurjännite ja projektit (käsittäen merituulipuistot, merenalaiset siirtoyhteydet, maanpäällinen suurjännite), teleliikenne ja data (käsittäen tiedonsiirron, teleliikenneverkot, skaalautuvat palvelinkeskukset, LAN) ja teollisuus ja ratkaisut (mukaan lukien uusiutuva energia, kuljetus, öljy ja kaasu, automaatio, ym.). Yrityksen yhteiskuntavastuu on Nexansin liiketoimintoja ja sisäisiä käytäntöjä ohjaava periaate. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan tuottajana säätiön tukemaan kestävän kehityksen toimia, jotka lisäävät energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille maailmalla. Konsernin sitoutuminen eettisten, kestävien ja korkealaatuisten kaapelien kehittämiseen ohjaa sen aktiivista osallistumista useisiin johtaviin teollisuusjärjestöihin, mukaan lukien mm. Europacable, NEMA, ICF tai CIGRE. Nexans työllistää lähes 27 000 henkilöä ja sillä on teollisuutta 34 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 6,5 miljardia euroa. Nexans on listattu Euronext Parisiin, osastolle A.

http://www.nexans.com