Nexans voitti siirtokaapeliurakan Belgian Northwester 2 -merituulipuistoon

Nexans toimittaa merikaapelin ja siihen liittyviä varusteita Northwester 2 -merituulipuistoon, joka tuottaa riittävästi sähköä noin 220.000 belgialaiseen kotiin.

La Défense, Pariisi, 16.10.2018 – Noudattaen ydinvoimasta luopumisen aktiivista strategiaa Belgian hallitus on ryhtynyt kaksinkertaistamaan maalle kuuluvaa ja merituulipuistojen käytössä olevaa Pohjanmeren merialuetta vuoden 2020 jälkeen. Belgialla on jo neljä merituulipuistoa, jotka tuottavat 871 MW sähköä, ja kapasiteettia halutaan kasvattaa 2,2 GW:iin vuoteen 2020 ja 4 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Tässä siirtymävaiheessa mallia näyttää belgialainen yhtiö Parkwind, joka kehittää, rahoittaa, rakentaa ja operoi merituulipuistoja. Parkwindin Northwester 2 -hankkeeseen liittyen Nexans on saanut merenalaisen sähkönsiirtokaapelin suunnittelu-, valmistus- ja testausurakan merituulipuistoa varten.
Northwester_ill

 

219 MW:n Northwester 2 -tuulipuistohanke sijaitsee 46 km:n päässä merellä Bruggen kaupunkiin kuuluvasta Zeebruggesta. Se käsittää 23 turbiinia ja on seitsemäs Belgian rannikon edustalle rakennettava tuulipuisto. Se on myös ensimmäinen merituulipuisto, jossa on maailman tehokkain tuuliturbiini – MHI Vestasin valmistama 9,5 MW:n V164-turbiini.

Nexansin norjalainen tiimi suorittaa sitten kaapelin testauksen ja päätetyöt
Nexansin siirtokaapeli toimittaa uusiutuvaa sähköä Northwester 2 -tuulipuistosta Elian omistamalle OSY-kytkentäkentälle, joka on liitetty modulaariseen merisähköverkkoon (MOG). Nexans toimittaa 220 kV:n nimellisjännitteen kolmiytimisen ja XLPE-eristeisen suurjännitekaapelin yhtenä kappaleena. Nexansin norjalainen tiimi suorittaa sitten kaapelin testauksen ja päätetyöt.
 

Sillä se säästää noin 500.000 tonnia hiiltä vuodessa
Merikaapeli valmistetaan alkuvuonna 2019 Nexansin norjalaisella Haldenin tehtaalla, kun taas siihen liittyvät varusteet toimitetaan Nexansin Sveitsin tehtaalta Cortaillodista. Northwester 2 -tuulipuiston odotetaan vaikuttavan merkittävästi Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikkaan, sillä se säästää noin 500.000 tonnia hiiltä vuodessa, mikä vastaa 170.000 auton päästöjä.

"Laajennamme mielellämme asiakassuhdettamme Parkwindin kanssa ja osallistumme Northwester 2 -projektiin, jolla on suuri merkitys Belgian sähköenergian siirtymävaiheeseen", sanoi varatoimitusjohtaja Vincent Dessale Nexansin meri- ja maajärjestelmien liiketoimintaryhmästä. "Perustuen aikaisempien projektien asiantuntemukseen ja tietotaitoon, joista mainittakoon erityisesti Northwind ja Belwind, tavoitteenamme on toimittaa teknistä huippua edustava kaapeli Parkwindin viimeisimpään tuulipuistoon varmistamaan merisähköverkon luotettavuus."

Northwester 2 -tuulipuiston odotetaan olevan täydessä toimintakunnossa vuoden 2020 alkupuoliskolla.

 

For more information, please visit: www.nexans.com
Contacts :
Press
Angéline Afanoukoe
Tel: +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
 Investor relations
Michel Gédéon
Tel: +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Ksenia Kanareva
Tel: +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marieme Diop
Tel: +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Nexans yhtiönä

Nexans elävöittää energiaa laajalla valikoimalla edistyksellisiä kaapelointijärjestelmiä, ratkaisuja ja innovatiivisia palveluja. Yli 120 vuoden ajan Nexans on toimittanut asiakkaille huippuluokan kaapelointi-infrastruktuuria sähkön ja data siirtoon. Tänä päivänä, kaapelien ohella, konserni neuvoo asiakkaita ja suunnittelee ratkaisuja ja palveluja, jotka maksimoivat heidän hankkeidensa suorituskykyä ja tehokkuutta neljällä pääliiketoiminta-alueella: Rakennus ja toimialueet (mukaan lukien sähkö- ja kaasuyhtiöt, sähköajoneuvot), suurjännite ja projektit (käsittäen merituulipuistot, merenalaiset siirtoyhteydet, maanpäällinen suurjännite), teleliikenne ja data (käsittäen tiedonsiirron, teleliikenneverkot, skaalautuvat palvelinkeskukset, LAN) ja teollisuus ja ratkaisut (mukaan lukien uusiutuva energia, kuljetus, öljy ja kaasu, automaatio, ym.). Yrityksen yhteiskuntavastuu on Nexansin liiketoimintoja ja sisäisiä käytäntöjä ohjaava periaate. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan tuottajana säätiön tukemaan kestävän kehityksen toimia, jotka lisäävät energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille maailmalla. Konsernin sitoutuminen eettisten, kestävien ja korkealaatuisten kaapelien kehittämiseen ohjaa sen aktiivista osallistumista useisiin johtaviin teollisuusjärjestöihin, mukaan lukien mm. Europacable, NEMA, ICF tai CIGRE. Nexans työllistää lähes 27 000 henkilöä ja sillä on teollisuutta 34 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 6,5 miljardia euroa. Nexans on listattu Euronext Parisiin, osastolle A.

http://www.nexans.com