Energiatehokkaat ratkaisut

Optimoi energiatehokkuutta NexansinEcoCalculatorilla

Energy efficiency solutions
Nexansin EcoCalculator auttaa optimoimaan kaapelien mitoitusta energiasäästöjen ja CO2-päästöjen mukaan kaapelien käyttöajan aikana.

EcoCalculator on online-sovellus, joka määrittää mahdolliset säästöt käyttämällä suuremman poikkipinnan kaapelia.Tällä työkalulla asiakkaat voivat helposti laskea sähköjärjestelmästään saatavissa olevat energiasäästöt.

Säästöt voivat olla todella mielenkiintoisia noin yhden tai kahden vuoden sijoitetun pääoman tuotolla käytettäessä isompaa poikkipintaa.Näitä säästöjä arvioidaan kestävän kehityksen kolmen pylvään mukaan:

Save CO2
  • Ympäristö: esitetään säästöinä kWh:ssa ja niitä vastaavana CO2-jalanjälkenä.
     
Save Energy
  • Taloudellisuus: Kaikkien kaapelien hinta ja sähkökustannukset mukaan lukien voidaan laskea sijoitetun pääoman tuottoon (ROI) kuluva aika.ROI perustuu tavallisen poikkipinnan ja suuremman poikkipinnan väliseen hintaeroon ja sähköhäviöihin.
     
Protect life
  • Turvallisuus: vaihtoehtoinen ratkaisu halogeenittomalla kaapelilla annetaan automaattisesti, milloin se on käytettävissä.