Nexansin arvot

Nexansilla on 6 arvoa, jotka ohjaavat sen päivittäistä työtä ja vahvistavat suhteita asiakkaisiin ja toimittajiin sekä kaikkiin ihmisiin ja organisaatioihin, joiden kanssa konserni on tekemisissä. Nämä arvot ohjaavat konsernin jokaisen työntekijän asiantuntemusta ja kunnianhimoa.

> Asiakkaan ajatteleminen

Meillä asiakas on huomion keskipisteenä, kuuntelemme heitä herpaantumatta, yritämme ymmärtää heitä täysin, ennakoimme heidän muuttuvia tarpeitaan ja toimimme virheettömästi toimittaaksemme heille erinomaisia tuotteita, palveluja ja lisäarvoa.

> Ihmisten arvostaminen

Tunnustamme ihmiset menestyksemme lähtökohdaksi. Olemme luotettavia, avoimia, rehellisiä ja kunnioitamme kollegoitamme ja heidän erilaisia ominaisuuksiaan. Olemme sitoutuneita Nexansin arvoihin. Odotamme tasapuolisen kohtelun, kehittymisen ja annettujen tilaisuuksien kehittävän ammattitaitoamme.

> Sitoutuminen erinomaisuuteen

Pyrimme tuotteidemme, prosessiemme ja palvelujemme erinomaisuuteen tiedon jakamisen, henkilökohtaisen kehityksen, jatkuvan parannustyön, turvallisuuden ja huippuluokan suoritustason avulla.

> Toimenpiteisiin ryhtyminen

Rakennamme yhdessä dynaamista työkulttuuria, joka rohkaisee ennakoimista, joustavuutta ja innovaatioita, jotta saavutamme strategiset tavoitteemme. Ennakoimme ja ohjaamme muutosta.

> Vastuun ottaminen

Osoitamme rehellisyyttä vastaamalla meille annettuihin odotuksiin ja ottamalla täyden vastuun teoistamme. Hoidamme liiketoimintaa turvallisella ja eettisellä tavalla kunnioittaen ympäristöä ja tukien niitä yhteisöjä, joissa toimimme.

> Globaali työskentely

Tunnustamme konsernin etuaseman. Toimimme yhdessä koko yrityksessä tehden yhteistyötä organisaatiorajojen sisällä ja ylitse. Rohkaisemme avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tiedon jakamista.