Nexansin uusi kaapelinlaskualus tuo lisää puhdasta energiaa maailmaan

  • Nexans' New Cable-Laying Vessel to Bring More Clean Energy to the WorldNexans on rakentamassa uutta alusta merenalaisten suurjännitekaapelien asennukseen, koska se on sitoutunut helpottamaan siirtymistä puhtaaseen energiaan ja maiden välisten energiaverkkojen kehittämiseen.
  • Uusinta tekniikkaa edustava laiva takaa kaapelijärjestelmien turvallisen ja tehokkaan kuljetuksen ja asennuksen maailmanlaajuisesti.
  • Aluksen rakentaminen kuuluu osana Nexansin äskettäin ilmoittamiin toimiin, joilla se vahvistaa valmistus- ja asennuskapasiteettiaan vastatakseen suurjännitekaapelijärjestelmien kasvavaan kysyntään keskittymällä erityisesti sähkönsiirtoyhteyksiin ja merituulipuistohankkeisiin maailmanlaajuisesti.


La Défense, Pariisi, 28.8.2017 – Kun energian kysyntä koko maailmassa edelleen kasvaa, puhtaan energian tarve on tulossa yhä polttavammaksi. Ilmastonmuutokseen kohdistuvan kasvavan huolen myötä energian rakennemuutos on nyt etusijalla kansainvälisessä keskustelussa. Tänä päivänä kansakunnat eivät ainoastaan kehitä omia uusiutuvan energian strategioitaan, vaan ne tekevät yhteistyötä muiden maiden kanssa pyrkien resurssien optimointiin rakentamalla yhteistä infrastruktuuria sekä maalle että merelle. Ajaakseen tätä perustavanlaatuista globaalin energiantuotannon ja -jakelun siirtymää yhä tärkeämmäksi käyvää puhdasta energiaa kohti Nexans ilmoittaa ylpeänä, että se on aloittanut uuden kaapelinlaskualuksen rakentamisen merenalaisten suurjännitekaapelijärjestelmien asentamista varten.
Nexans' New Cable-Laying Vessel to Bring More Clean Energy to the World

"Tämän uuden kaapelinlaskualuksen rakentaminen on keskeinen merkkipaalu sitoutumisessamme puhtaampaan energiaan", sanoi Nexansin toimitusjohtaja Arnaud Poupart-Lafarge. "Monen vuosikymmenen ajan Nexans on toiminut energian rakennemuutoksen ja kestävän kehityksen puolesta. Asiakasodotusten seuraavassa mielenkiintoisessa täyttämisvaiheessa uuden laivan huipputeknologia antaa Nexansille mahdollisuuden tukea maita, kun ne kehittävät uusiutuvan sähköntuotannon rajoittamatonta potentiaalia."
 
Uusinta tekniikka edustava laiva merikaapelien asennukseen
Nexansin suurikapasiteettisen aluksen rakentaa Kroatiassa sijaitseva ULJANIK Groupin telakka, jolla on yli 160 vuoden asiantuntemus kaikentyyppisten alusten rakentamisesta. Laiva on suunniteltu suurjännitteisten tasavirta- ja vaihtovirtakaapelien isoja asennusmääriä varten kaikkialle maailmaan ja mitä ankarimmissa sääoloissa. Aluksella pystytään käyttämään Nexansin merikaapelien koko valikoimaa, ja siinä on 10.000 tonnin kääntötaso.
Skipsteknisk AS -konsulttitoimiston suunnittelema uusi laiva edustaa Nexansin lähes 100 vuoden kokemusta merikaapelien asentamisesta, ja alus nousee seuraavalle tasolle ensiluokkaisesti varmennetun tehon ja työntövoiman osalta, korkeatasoinen dynaaminen paikoituskyky (IMO-luokka 3) mukaan lukien. Kaapelinlaskuvarusteillaan alus voi suorittaa taipuisien tuotteiden monimutkaisia asennustoimia matalassa ja syvässä vedessä. Yksi aluksen lukuisista poikkeuksellisista ominaisuuksista on sen kyky tarjota erilaisia toimintatiloja, mukaan lukien suuri niputuskapasiteetti, millä tähdätään suurjännitteisten tasavirtakaapelien uusimpiin ja tuleviin kehitysteknologioihin.

"Yhdessä legendaarisen Nexans Skagerrak -kaapelinlaskualuksen kanssa uusi laiva vahvistaa Nexansin asemaa johtavana toimijana kasvavilla suurjännitemerikaapelien markkinoilla", kommentoi varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink suurjännite- ja vesistökaapelien liiketoimintaryhmästä Nexansilta. "Edistyksellisen teknologian, vaikuttavan kapasiteetin ja monien kaapelinlaskuominaisuuksien ansiosta tämä alus on yksi Nexansin tärkeimmistä strategisista resursseista".

Nexansin CSR-ohjelman ja kestävään kehitykseen sitoutumisen mukaisesti alus on erityisesti suunniteltu pienentämään ympäristövaikutuksia. Laivan etuihin kuuluvat myös miehistön ja aluksen uusimmat turvallisuusvaatimukset tiukimpien kansainvälisten turvastandardien mukaisesti.

Kaapelinlaskualus toimitetaan ja toiminta käynnistyy 3. kvartaaliin mennessä 2020.

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Yhteyshenkilönne

Angéline Afanoukoe Press relations
Puhelin +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Puhelin +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman. Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa vuonna 2016. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

www.nexans.fi

About ULJANIK

ULJANIK Group has two new building shipyards located in Pula and Rijeka. The Group has experience in designing and building various types of vessels such as: Offshore vessels, Jack up platforms, Self-Propelled Cutter Suction Dredger, Trailing Suction Hopper Dredger, Livestock carriers, Multi-Purpose vessel, Fishing vessels, Ro-Pax vessels, Ro-Ro vessels, Car-carriers, Passenger ships, Cruise, Ferries, Rail-ferries, Reefers, Wagon carriers, Container vessels, Self-unloading Bulk carriers, Bulk carriers, Vessels for carrying liquid cargoes (Chemical carriers, Product carriers, Asphalt tankers, Tankers, LPG barges, Oil/asphalt tank barges). Orientation towards production and client requirement for tailor made ships has secured ULJANIK Group a high reputation among the shipping companies and in the world maritime circle.
For more information, please consult: www.uljanik.hr