Nexansin toimittaman Skagerrakin merenalaisen siirtoyhteyden käyttöönotosta on 40 vuotta

Neljällä Nexansin suurjännitteisellä, massakyllästetyllä tasavirtakaapelilla Tanskan ja Norjan välisen sähkönsiirtoyhteyden kokonaisteho on 1.700 MW, ja myös uusiutuvan energian siirto on mahdollista.

Pariisi, 30.3.2017 – Vuosikymmenten ajan massakyllästetyt (MI) suurjännitteiset tasavirtakaapelit (HVDC) ovat toimineet ensisijaisena ratkaisuna pitkillä merenalaisilla siirtomatkoilla. Tänä vuonna on kulunut 40 vuotta siitä, kun maailman johtaviin kaapeliteollisuuden valmistajiin kuuluva Nexans toimitti ensimmäisiä HVDC MI -kaapeleita kaupalliseen käyttöön Skagerrakin merenalaiseen HVDC-sähkönsiirtoon Tanskan ja Norjan välille. Vuonna 1977 tapahtui ensimmäistä kertaa, että tanskalaisen Energinet.dk:n ja norjalaisen Statnett SF:n omistamaan ja operoimaan Skagerrakin siirtoyhteyteen asennettiin suurjännitekaapeleita näin pitkälle välille meren poikki (130 kilometriä) 550 metrin syvyyteen.

Nexansin toimittaman Skagerrakin merenalaisen siirtoyhteyden käyttöönotosta on 40 vuottaSkagerrakin siirtoyhteydet mahdollistavat uusiutuvan energian lisäämisen sähkön tuotantovalikoimaan ja tehostavat sähkön käyttöä liittämällä suurelta osin vesivoimaan perustuvan Norjan sähköverkon pääasiassa lämpö- ja tuulivoimaan perustuvaan Tanskan sähköverkkoon. 40 vuoden käyttökokemukset ovat osoittaneet, että Nexansin toimittamat Skagerrakin HVDC MI -kaapelijärjestelmät ovat luotettavia ja pitkäikäisiä.

Nexansin Skagerrak 1 ja 2 HVDC MI -kaapelit toimivat 250 kilovoltin jännitteellä, ja kunkin kaapelin nimellisteho on 250 megawattia (MW). Koska energian tarve maiden välillä on kasvanut, lisää sähkönsiirtokapasiteettia on asennettu. Tänä päivänä neljän kaapelin kokonaisteho on 1.700 MW, mikä vastaa lähes 25.000:n tyypillisen pohjoismaisen kotitalouden energiantarvetta.

Nexansin HVDC MI -kaapeleita käytetään sähkönsiirtoon ympäri maailman, mm. Skagerrakin linjalla ja muissa siirtoyhteyksissä, kuten Ruotsin ja Suomen (Fenno-Skan) sekä Viron ja Suomen välillä (EstLink 2). Niitä käytetään myös tulevissa HVDC-siirtoyhteyksissä Italian ja Montenegron (Mon.Ita), Norjan ja Saksan (NordLink) sekä Norjan ja Ison-Britannian (NSL) välillä.

"Vuosikymmenten ajan suunnitteluun, materiaaleihin, testaukseen, valmistusprosesseihin ja asennustekniikoihin käytetyn tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Nexans on pystynyt venyttämään massakyllästettyjen MI-kaapelijärjestelmien jännitetasojen, sähkönsiirtokapasiteetin ja asennussyvyyksien rajoja eteenpäin. MI-kaapelijärjestelmien jatkuva tutkimus ja tuotekehitys tähtää vieläkin suurempiin jännitetasoihin ja siirtokapasiteetin kasvattamiseen, mikä avaa uusia mahdollisuuksia valtavien sähkömäärien pitkän matkan massasiirtoon", sanoo tekninen johtaja Vegar Syrtveit Larsen Norjan Nexansilta. Voimme ylpeänä todeta, että nykyään Nexansilla on yli 2.600 kilometriä MI-kaapeleita toiminnassa, ja tulevien siirtoyhteyksien myötä tämä luku lähes kaksinkertaistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Read more about Nexans HVDC MI cables

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Yhteyshenkilönne

Wallin Eva Tiedotusjohtaja
Puhelin +46 325 80198
Fax +46 325 80325
eva.wallin@nexans.com

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman. Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa vuonna 2016. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

www.nexans.fi