Toimitamme asiakkaille kestävän kehityksen tuotteita ja ratkaisuja

Kehitys, elämänlaatu ja energian- ja sähkönkulutus liittyvät toisiinsa.

Kasvava väestö ja nouseva elintaso, kaupungistuminen, teollistuminen ja lisääntyvä liikkuvuus, kauppa ja tietoliikenne: kaikkien näiden tekijöiden seurauksena koko maailman energiankulutus kasvaa todennäköisesti lähes kolmanneksella tämän hetken ja vuoden 2035 välillä, kun taas sähkön tarpeen odotetaan kasvavan kaksi kertaa nykyistä vauhdikkaammin1. Siinä on suuri haaste: kuinka täytämme tämän suuren kysynnän ja vähennämme sen vaikutusta ympäristöön? Nexans auttaa asiakkaitaan kohtaamaan nämä haasteet kaikilla markkinoilla ja jokaisella liiketoiminta-alueella.
 

Nexans työskentelee kovasti vastatakseen asiakkaidensa huoleen kestävästä kehityksestä.
 

Huolilla on kolme ulottuvuutta:

 • taloudellinen, koska kestävä kehitys pitää sisällään energiankulutuksen optimoinnin sekä järjestelmien ja laitteiden energiatehokkuuden varmistamisen;
 • yhteiskunnallinen, koska hankkeiden täytyy reagoida ihmisten ja tavaroiden kasvavaan liikkumistarpeeseen kehittyvissä maissa ja parantaa sähkön saatavuutta, jotta taataan kuluttajien elämänlaatu ja täytetään jokaisen markkina-alueen turvallisuusvaatimukset;
 • ympäristöllinen rajoittamalla ympäristövaikutuksia, optimoimalla energiankulutusta ja rohkaisemalla uusiutuvan energian kehittämiseen.
  .

Nexans kehittää kaapeleita, kaapelointijärjestelmiä ja verkkojen valvonta- ja ohjausratkaisuja, jotka:

 • varmistavat sähkönsiirron ja jakelun luotettavilla, tehokkailla energiaverkoilla
 • hyödyntävät merenalaisia öljy- ja kaasuesiintymiä, jotka ovat yhä syvemmällä ja vaikeammin saavutettavissa
 • rohkaisevat kestävän kehityksen rakennusten kehittämiseen ja niiden turvalliseen käyttöön
 • optimoivat palvelinkeskusten energiatehokkuutta
 • helpottavat sähkön saatavuutta eristyksissä oleville tai vähäosaisille väestöille
 • edistävät uusiutuvia energialähteitä, erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiaa.
   .

Tulevaisuuden teknologiajohtaja

Nexans pyrkii ymmärtämään syvällisesti asiakkaidensa toimintoja täyttääkseen paremmin heidän tarpeensa arvoketjun jokaisessa vaiheessa.
 

Nexansilla on johtoasema useissa kestävän tulevaisuuden tekniikoissa, kuten suprajohtavuus ja älykkäät verkot, jotka tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia luotettavuuden, turvallisuuden ja saumattoman toiminnan osalta sekä asiakkaille että käyttäjille.

(1) AIE World Energy Outlook 2012.

No. 1 in R&D in the cable industry worldwide

Rankattu 30 innovatiivisimman ranskalaisen yhtiön joukkoon(2)
Nexansilla on käytössään asiakkaitaan varten: 

 • 600 insinööriä ja teknikkoa, 
 • 4 tutkimuskeskusta, 
 • 76 miljoonaa euroa (2013 talousarvio), 
 • 650 patenttiperheen salkku (80 kpl rekisteröity 2013).
   

Alaviite: (2) Ranskalainen patenttitoimisto (INPI),  2011.

Research and Development

Vuonna 2013

Nexans jätti noin 80 uutta patenttihakemusta toiminnan eri alueilta, mikä kuvaa Nexansin teknisten tiimien laatua.