Liikkeenjohto

Nexansin etiikka- ja liikkeenjohtosäännöstö

Tämä Code of Ethics and Business Conduct -julkaisu on tarkoitettu auttamaan yksilöitä toimimaan konsernin puolesta päivittäisessä työssään tavalla, joka kestää arvostelun. Se on osa yrityksen yhteiskuntavastuuohjelmaa ja tämä vahvistus on johtanut Nexansin hallituksen liittymään YK:n Global Compactiin marraskuun 25. päivänä vuonna 2008.

Nexans liittyy Global Compactiin

Nexans allekirjoitti YK:n Global Compact* -asiakirjan joulukuussa 2008.
Liittymällä tähän aloitteeseen konsernimme on sitoutunut tukemaan ja toteuttamaan 10 perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisiin toimiin.

Nexans' values

Nexansilla on 6 arvoa, jotka ohjaavat sen päivittäistä työtä ja vahvistavat suhteita asiakkaisiin ja toimittajiin sekä kaikkiin ihmisiin ja organisaatioihin, joiden kanssa konserni on tekemisissä.

Nämä arvot ohjaavat konsernin jokaisen työntekijän asiantuntemusta ja kunnianhimoa.