Kestävä kehitys lisää talouskasvua ja toimii myös tehokkaana edistyksen välineenä

Kasvava väestö ja nouseva elintaso, kaupungistuminen, teollistuminen ja lisääntyvä liikkuvuus, kauppa ja tietoliikenne: kaikkien näiden tekijöiden seurauksena koko maailman energiankulutus kasvaa todennäköisesti lähes kolmanneksen tämän hetken ja vuoden 2035 välillä, kun taas sähkön tarpeen odotetaan kasvavan kaksi kertaa nykyistä vauhdikkaammin*. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi meidän on löydettävä uusia energialähteitä, laajennettava uusiutuvan energian käyttöä, turvattava sähkön siirto ja jakelu sekä tehtävä kuljetusala, rakennukset ja teollisuus energiatehokkaammiksi.

Nexansille nämä näkymät antavat useita tilaisuuksia kokemuksemme esiin tuomiseen ja kilpailijoistamme erottumiseen tarjoamalla asiakkaillemme pitkän aikavälin kaapelointiratkaisuja ja palveluja. Tuo päämäärä mielessämme toimimme asiakkaidemme rinnalla saadaksemme paremman käsityksen heidän tarpeistaan, ennakoidaksemme heidän tulevia kehityssuuntiaan ja vahvistaaksemme omaa innovointikykyämme. Lukuisa määrä korkean teknologian edistysaskeleita korostaa tutkimustoimintamme tuottavuutta, esimerkkeinä umbilikaalikaapelit, vähäkohinaiset ilmasiirtojohdot, suprajohtavat kaapelit ja älykkäät verkkotyökalut.

Teemme myös tiiviimpää yhteistyötä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa kehittääksemme yhdessä kestäviä ratkaisuja. Näemme monia tuottavia parannuskeinoja: valitsemalla oikeita kaapeleita asiakkaillemme energiavaikutusten minimoimiseksi, kehittämällä yhdessä korvaavia komponentteja ympäristö- tai terveysvaarojen estämiseksi tai katkosten poistamiseksi toimitusketjusta, muodostamalla toimittajaohjattuja varastoja ja vähentämällä kelojen ympäristövaikutuksia.

Nexansilla kestävän kehityksen tarve ohjaa sekä edistystä että kilpailukykyä. Olemme ottamassa käyttöön puhtaampia ja taloudellisempia tuotantoprosesseja ja vähentämässä jätettä alkulähteiltä tehostamalla näitä prosesseja.

Työturvallisuudelle antamamme etusija, mikä on suoritustason tärkein indikaattori tehtaillamme, ja edistymisemme siinä – tapaturmataajuus on laskenut lähes neljäsosaan 4 vuodessa – on tuonut luottamusta ja motivoi meitä jatkamaan. Samoin kannustus taitojen kehittämiseen ja sisäiset ylennykset auttavat työntekijöitämme heidän urallaan ja edistää sitoutumista, mikä on erittäin tärkeää pitkän tähtäimen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hiljattain perustettu Nexans Foundation -säätiö auttaa vahvistamaan tätä sitoutumista kaikissa maissa, joissa toimimme. Tukemalla aloitteita, jotka antavat vähäosaiselle väestölle mahdollisuuden vakituisen sähkön käyttöön, säätiö on mobilisoimassa konsernin työvoimaa yhteisen tavoitteen taakse: osallistumalla ”sähkököyhyyden” vähentämiseen toimittamalla sähköä ja juomavettä, kastelujärjestelmiä, parempaa terveydenhoitoa ja koulutusta.

* AIE World Energy Outlook 2012.

Lue lisää