Markkinahaasteet

Energiateollisuuden muutoksen tuulet

Market challengesKansainväliset tuulienergiamarkkinat jatkavat maantieteellistä kasvuaan ja monipuolistumistaan. Tuulivoima tuottaa nyt yli 3,5 % maailman sähköstä. Uusimmissa skenaarioissa ennustetaan, että tuulesta voitaisiin saada 12 % maailman sähköenergiasta noin 50 maassa vuoteen 2020 mennessä.

Satunnaisista hiljaisista kausista huolimatta tuulivoima on edelleen houkutteleva vaihtoehto fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle, ja sen odotetaan kasvavan 13 % vuosittain. Sen täytyy kasvaa, jos suuret odotukset aiotaan täyttää. Alenevat tuuliturbiinihinnat tekevät tuulivoimasta yhä kustannustehokkaampaa samalla kun viimeaikaisia myönteisiä trendejä ovat siirtyminen rannikolta avomerijärjestelmiin, suuremmat tuuliturbiinit sekä innovaatiot, kuten syvänmeren kelluvat tuuliturbiinit Norjassa ja Japanissa.

Kasvu edellyttää uudenlaista asiantuntemusta. Rannikolla kookkaammat turbiinit ja generaattorit merkitsevät, että sähköverkot tarvitsevat tilaa lisääntyvää tuotantoa varten, moninkertaisia liitäntöjä ja luotettavia yhteyksiä. Avomeriprojekteissa (50 – 200 km rannikolta) tarvitaan vankkoja merikaapeleita, tarkkoja merijärjestelmiä ja tehokasta pitkän matkan sähkönsiirtoa.

Ennen kaikkea vaihteleva tuulienergia edellyttää kokonaisvaltaista verkon vakautta valvonnan, ohjauksen, tietoliikenteen ja tarkkailun avulla.

 

Mitä kaapelivalmistajalta odotetaan:

  • Sähkönsiirto- ja jakeluyhteydet rannikolla ja avomerellä
  •  Ammattimaiset asennustaidot sekä kaukaisilla maaseutu- että avomerialueilla, mukaan lukien erikoistuneet asennuslaitteet järjestelmän kokonaiskustannusten alentamiseksi
  • Kattava valikoima korkealuokkaisia kaapeleita ja varusteita yhdeltä toimittajalta tuulipuiston infrastruktuuria varten
  • Varma energian toimitus verkkoon tuotanto-/kulutushuippujen aikana käyttämällä kirkkaiden ilmajohtojen edistyksellistä linjavalvontaa
  • Jatkuva innovointi alati kehittyvien teknologioiden ja standardien vaatimusten täyttämiseksi

Kohdatakseen nämä haasteet, Nexans tarjoaa täydellisen valikoiman kaapeleita ja tarvikkeita kaikentyyppisiin tuulipuistoihin.

Aiheeseen liittyvät dokumentit